top of page

Noteikumi un nosacījumi

Wrates Scholastic Photographs Ltd, Anglijā un Velsā reģistrēts uzņēmums ar reģistrācijas numuru 00545693, kura juridiskā adrese ir Brunel Drive, Ņūarka, Notingemšīra, NG24 2EG (“Wrates skolas fotogrāfija”)

PictureMail (“Pakalpojums” vai “Sistēma”) ir interneta fotogrāfiju pārdošanas sistēma, kuru pārvalda un pieder Wrates School Photography viņu klientu fotogrāfu vārdā. Interneta vietne nodrošina piekļuvi PictureMail / Wrates sistēmai, un zemāk ir izklāstīti Pakalpojuma lietošanas noteikumi. Tīmekļa vietni var izmantot tikai saskaņā ar šiem noteikumiem.

Zemāk izklāstītie noteikumi regulē attiecības starp jums kā lietotāju (“jūs vai lietotājs”) un PictureMail / Wrates skolas fotogrāfiju. Tīmekļa vietni un ar tās palīdzību sniegtos pakalpojumus var izmantot tikai tad, ja piekrītat šiem noteikumiem.

1. Vispārīgie noteikumi

1.0 Pirkuma noteikumi

Šie pirkuma noteikumi (“Pirkuma noteikumi”) ietver saistošu līgumu starp jums kā PictureMail pakalpojuma lietotāju un Wrates School Photography par fotogrāfiju izdruku (“Prints”) iegādi, kas izgatavotas no digitālajiem failiem, kurus piegādājuši fotogrāfi.

1.1. Juridiskais dokuments

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos pirkuma noteikumus, jo tie ir juridisks dokuments. Atzīmējot izvēles rūtiņu “Es piekrītu noteikumiem un nosacījumiem”, jūs piekrītat, ka šie pirkuma noteikumi ir saistoši ar Wrates. Ja nevēlaties pieņemt šos pirkuma noteikumus, nevajadzētu iesniegt pasūtījumu.

1.2 Vietējie likumi

Tie, kas izvēlas piekļūt šim pakalpojumam no jebkuras vietas ārpus Apvienotās Karalistes, ir atbildīgi tikai par vietējo likumu ievērošanu, ja un ciktāl tas ir piemērojams. Šajā gadījumā jūs piekrītat, ka, piekrītot šiem pirkuma noteikumiem ar Wrates School Photography, jūs atsakāties no visām jūsu patērētāja tiesībām, no kurām saskaņā ar jūsu vietējiem likumiem var atteikties, un ka šie pirkuma noteikumi ir vienīgie piemērojamie noteikumi un nosacījumi starp jums un Wrates School Photography attiecībā uz pakalpojuma izmantošanu un Wrates School Photography piegādāto jūsu izdruku.

2. Pirkuma noteikumi

2.0 Displejs

Izmantojot šī pakalpojuma attēlojumu un aprakstu, Wrates School Photography ne vienmēr piekrīt apstrādāt jūsu pasūtījumu un piegādāt jūsu izdrukas par norādītajām cenām.

2.1. Saistošais līgums

Šie pirkuma noteikumi neveido saistošu līgumu starp jums un Wrates School Photography par izdruku iegādi un piegādi, kamēr nav izpildīti šādi nosacījumi:

a. Norēķinoties esat atzīmējis izvēles rūtiņu “Es piekrītu noteikumiem un nosacījumiem” un esat iesniedzis piedāvājumu iegādāties noteiktus izdrukas (“Pasūtījums”), izmantojot paredzēto pasūtīšanas iespēju; un

b. Wrates skolas fotogrāfija paziņo jums pa e-pastu, ka jūsu izdrukas pasūtījums ir pieņemts, un Wrates skolas fotogrāfija piekrīt piegādāt jums izdrukas, ja jūs esat sniedzis Wrates skolas fotogrāfijai atbildes e-pasta adresi. Ja aizpildāt e-pasta lauku, veicot pasūtījumu, jūs saņemsit apstiprinājumu pa e-pastu.

2.2 Zaudējumi vai bojājumi

Wrates skolas fotogrāfija nav atbildīga par jebkādiem izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem, neatkarīgi no tā, kas rodas, ja Wrates School Photography nespēj, atsakās vai nespēj izpildīt pasūtījumu.

3. Izdruku cena un specifikācija

3.1. Cenas un nodokļi

Visas norādītās cenas ik pa laikam ietver Apvienotās Karalistes pievienotās vērtības nodokli (“PVN”) pēc piemērojamās likmes. Ir atsevišķa PVN ar pasta un iepakojuma maksu, un tā ir norādīta kopā ar Prints cenu un specifikāciju. Kopējās izmaksas ir “Pirkuma cena”. Wrates School Photography nav atbildīga par citiem pārdošanas nodokļiem, muitas vai ievedmuitas nodokļiem vai citiem nodokļiem, kurus jums var uzlikt jebkura attiecīgā nodokļu iestāde. Jūs esat atbildīgs par visiem šādiem nodokļiem.

3.2. Bez nodokļiem

Ja pēc savas dzīves vietas jūs varat iegādāties izdrukas bez nodokļa vai atgūt nodokli, pirms pirkuma veikšanas jums jāsazinās ar Wrates School Photography. Kad pasūtījums ir veikts un samaksāts, Wrates School Photography nevar uzsākt saraksti vai dialogu par nodokļu jautājumiem.

3.3 Izmaiņas

Visas izdruku iegādes cenas un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma, izņemot gadījumus, kad Wrates School Photography ir pieņēmusi jūsu pasūtījumu un piekritusi jums izdrukas piegādāt saskaņā ar 2.1. Punktu.

3.4 Maksājums

Iepirkuma cena, kas jāmaksā par fotogrāfiju izdruku, iepriekš jāsamaksā:

a. Drošs kredītkaršu maksājums, izmantojot kredītkaršu autorizācijas biroju, kuru izvēlējies Wrates School Photography, pašlaik tas ir Paypal.com.

 

b. Čeks vai pasta pasūtījums, kas nosūtīts kopā ar pasūtījumu izdrukām pa pastu Wrates School Photography.

Wrates School Photography patur tiesības pārbaudīt savu karšu nodrošinātāju un / vai jebkuru kredītreitinga aģentūru vai banku, lai apstiprinātu, vai jūs varat samaksāt pirkuma cenu. Wrates skolas fotogrāfijai ir tiesības pēc saviem ieskatiem atteikt jūsu pasūtījumu.

4. Izdruku piegāde

4.0 Piegāde

Visi izdrukas tiks piegādāti jums uz adresi, kas norādīta pasūtīšanas laikā, vai skolas adresē (atkarībā no izvēlētās piegādes iespējas) pakalpojumu sniegšanas termiņā, kas norādīts jūsu pasūtījumā, ko Wrates School Photography akceptē saskaņā ar iepriekš minēto 2.1. , ja vien Wrates School Photography jums nav paziņojis par alternatīvu laika grafiku pirms 4 darba dienu perioda beigām.

4.1 Aprēķināt

Neskatoties uz 4.0. Punktu, piegādes laiks ir tikai aptuvens, un Wrates School Photography nav atbildīga par jebkādu novēlotu izdruku piegādi vai jebkādiem no tā izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem.

5. Atgriešanas politika

5.0 atgriež

Gadījumā, ja izdrukas ir bojātas vai ar defektiem, kad tās saņemat, vai neatbilst pakalpojumā norādītajam aprakstam, jums būs tiesības 14 dienu laikā pēc tam, kad būsit saņēmis, atgriezt izdrukas Wrates skolas fotogrāfijai. Šādos apstākļos Wrates School Photography vai nu atkārtoti izdrukās fotogrāfijas, vai arī nodrošinās pilnu atmaksu par pirkuma cenu kopā ar atgriešanas pasta sūtījumiem un iesaiņošanu.

5.1 Nav vainīgs

Gadījumā, ja jūs atdodat jebkādas izdrukas Wrates skolas fotogrāfijai saskaņā ar 5.0 punktu, un Wrates skolas fotogrāfija var pierādīt, ka tās nebija kļūdainas, kad jūs to saņēmāt, Wrates skolas fotogrāfija patur tiesības atgriezt izdrukas jums un pieprasīt no jums šādas atgriešanās pasta izmaksas.

 

6. Pirkuma noteikumu ilgums un izbeigšana

6.0 Ilgums

Šie pirkuma noteikumi jums ir saistoši uzreiz, kad jūs tos pieņemat saskaņā ar 2. punktu, un tie paliks spēkā līdz brīdim, kad abas puses būs izpildījušas savus pienākumus saskaņā ar šiem pirkuma noteikumiem vai kāda no pusēm nepildīs savas saistības saskaņā ar šiem pirkuma noteikumiem.

 

6.1. Izbeigšana

Pārtraukšana saskaņā ar šo 6.0. Punktu neierobežo un neietekmē nevienu no tiesībām uz rīcību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas uzkrājušās vai pēc tam pienākas jebkurai pusei.

7. Skolas fotogrāfijas pienākumi

7.0 Drošība

Wrates skolas fotogrāfija apņemas izmantot komerciāli saprātīgus pasākumus, lai novērstu Pakalpojuma drošības pārkāpumus (ieskaitot kredītkartes datus, kurus esat sniedzis, iesniedzot pasūtījumu jebkurai izdrukai), un pieliek saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka visi Photofinishing Laboratory piegādātāji, apakšuzņēmēji vai aģenti ievēro šo klauzulu.

7.1. Atbilde

Wrates skolas fotogrāfija izmantos saprātīgas pūles, lai norādītajā laikā atbildētu uz jūsu pasūtījumu.

7.2. “Kā ir”

Pakalpojums tiek sniegts, pamatojoties uz “tāds, kāds tas ir” un “kā pieejams”, un Wrates School Photography neuzrāda vai negarantē, ka piedāvātais pakalpojums būs jums pieejams, lietojams vai bez kļūdām.

7.3 Apturēt vai mainīt

Wrates School Photography patur tiesības pēc saviem ieskatiem apturēt vai mainīt Pakalpojuma darbību juridisku, tehnisku vai citu iemeslu dēļ. Wrates skolas fotogrāfija pēc iespējas vairāk brīdinās pirms jebkādu šajā klauzulā aprakstīto darbību veikšanas, taču iepriekšējs paziņojums ne vienmēr ir iespējams.

8. Lietotāja pienākumi

8.0 Pilnvarotais īpašnieks

Jūs garantējat, ka esat vismaz 18 gadus vecs un esat pilnvarotais kredītkartes īpašnieks, kuras datus, izmantojot sistēmu, jūs sniedzat Wrates School Photography kredītkaršu autorizācijas birojam.

8.1 Precīza informācija

Jūs garantējat, ka visa jūsu sniegtā informācija, izmantojot šo pakalpojumu, ir precīza un nav maldinoša un ka jūs neizmantosiet šo pakalpojumu:

a. krāpnieciskiem vai nelikumīgiem mērķiem
b. jebkādu datorvīrusu vai jebkura materiāla, kas ir apmelojošs, aizvainojošs vai neķītrs vai draudīgs raksturs, pārraidei vai izlikšanai vai tādā veidā, lai izraisītu īgnumu, neērtības vai nevajadzīgu trauksmi. Jūs piekrītat, ka būsiet atbildīgs par visām darbībām, kas veiktas pret Wrates skolas fotogrāfiju vai pret jums saistībā ar šādu izmantošanu; un
c. tādā veidā, kas pārkāpj vai pārkāpj jebkuras personas, firmas vai uzņēmuma tiesības, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar autortiesību vai konfidencialitātes tiesībām.

8.2 Personīgai lietošanai

Jūs apstiprināt, ka visi attēli, kas iegādāti, izmantojot Wrates skolas fotografēšanas pakalpojumu, tiek iegādāti tikai jūsu personīgai lietošanai. Ja vēlaties sistēmā izmantot jebkuru attēlu citiem mērķiem, jūs piekrītat sazināties ar individuālo fotogrāfu, lai vienotos par noteikumiem.

8.3 Autortiesības

Jūs atzīstat un piekrītat, ka visas autortiesības, preču zīmes un visas citas intelektuālā īpašuma tiesības uz jebkuru Pakalpojuma daļu vai jebkuru materiālu, kas tiek piegādāts kā Pakalpojuma daļa, pieder Wrates School Photography vai tās līgumdarbiniekiem. Jūs piekrītat nenoņemt nevienu paziņojumu par autortiesībām, preču zīmi vai jebkuru citu intelektuālā īpašuma paziņojumu, kas ietverts oriģinālajā materiālā un / vai no visām izdrukām, kas iegādātas, izmantojot pakalpojumu.

8.4 Atlīdzināt

Jūs piekrītat atlīdzināt Wrates School Photography pretenzijas, izmaksas, izdevumus vai tiesvedību, kas radusies, izmantojot šo pakalpojumu, pārkāpjot 8.1. Punktu. Turklāt šajos apstākļos Wrates skolas fotogrāfija ir tiesīga uzskatīt pārkāpumu par būtisku šo pirkuma noteikumu pārkāpumu un izbeigt pirkuma noteikumus, atcelt visus neapstiprinātos pasūtījumus attiecībā uz izdrukām, ko esat veicis, un izbeigt visas piekļuves atļaujas, kuras jums piešķīrusi Wrates skola Fotografēšana tūlīt, bez iepriekšēja brīdinājuma.

8.5 Privātums

Personas dati, kas, izmantojot šo vietni, tiek sniegti Wrates School Photography, tiks izmantoti tikai saskaņā ar mūsu konfidencialitātes politiku. Pirms turpināt, lūdzu, rūpīgi izlasiet to. Sniedzot savus personas datus, jūs piekrītat to izmantošanai saskaņā ar privātuma politiku.

Mēs neglabājam kredītkartes datus, kā arī nedalāmies ar klientiem ar trešajām pusēm

9. Atbildības ierobežojums

9.0. Atbildības robeža

Ciktāl kompetentās jurisdikcijas tiesa uzskata, ka Wrates skolas fotogrāfija ir atbildīga par jums attiecībā uz pakalpojumu vai visiem Wrates skolas fotogrāfiju, Wrates skolas fotogrāfijas darbuzņēmēju vai iesaistīto fotogrāfu sniegtajiem izdevumiem, visa Wrates skolas fotogrāfija ir atbildīga. aprobežojas ar piegādāto tukšo datu nesēju aizstājošo tirdzniecības vērtību.

9.1 Attēlu kontrole

Kaut arī Wrates skolas fotogrāfija aizliedz tīmekļa vietnē augšupielādēt noteikta veida attēlus, viņi nevar tieši kontrolēt attēlus, kurus augšupielādē iesaistītie fotogrāfi. Iespējams, ka vietnē var parādīties attēli, kas ir nelikumīgi vai aizskaroši. Wrates School Photography nevar uzņemties atbildību par šādiem attēliem vai materiāliem. Ja tīmekļa vietnē uzzināt par šādiem attēliem vai materiāliem, kas ir nelikumīgi vai var izraisīt aizvainojumu, jums nekavējoties jāsazinās ar Wrates School Photography.

 

9.2 Nav atbildīgs

Wrates skolas fotogrāfija nav atbildīga pret jums, izņemot krāpniecisku vai nolaidīgu maldināšanu, par:

a. jebkuri ekonomiski zaudējumi, tostarp bez ierobežojumiem, ieņēmumu, uzņēmējdarbības, līgumu, peļņas vai paredzamo ietaupījumu zaudējumi; b. jebkurš nemateriālās vērtības vai reputācijas zaudējums; c. jebkāds datu zudums; vai d. jebkādi īpaši, netieši vai izrietoši zaudējumi.

10. Tīmekļa vietnes darbība

10.0 Izmaiņas

Wrates School Photography var pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt tīmekļa vietnes vai jebkuru piedāvāto produktu vai pakalpojumu formātu un saturu.

10.1 Pārtraukt

Wrates School Photography var apturēt vai pārtraukt šīs tīmekļa vietnes darbību vai apturēt vai pārtraukt jebkuru piedāvāto produktu vai pakalpojumu nodrošināšanu atbalsta, apkopes darbu veikšanai, lai atjauninātu saturu vai kāda cita iemesla dēļ. Wrates skolas fotogrāfija to var izdarīt jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma.

11. Paziņojumi

11.0 Juridiskie paziņojumi

Jūs varat nosūtīt juridisku paziņojumu Wrates School Photography vai jebkurus jautājumus, kas jums var būt par šiem pirkuma noteikumiem, pa e-pastu uz support@pmorders.co.uk vai rakstot Wrates School Photography. Šādi paziņojumi stāsies spēkā 3 dienu laikā pēc Wrates School Photography saņemšanas.

11.1 Dodiet paziņojumu

Wrates skolas fotogrāfija var jums paziņot, vispārīgi paziņojot savā tīmekļa vietnē, pa e-pastu uz jūsu e-pasta adresi, kas ierakstīta Wrates skolas fotogrāfijā, vai pa pastu uz ģeogrāfisko adresi, kas ierakstīta vietnē Wrates skolas fotogrāfija. Šāds paziņojums būs spēkā, ja tas tiks nosūtīts pa e-pastu vai ievietots Wrates School Photography tīmekļa vietnē 3 dienu laikā no tā nosūtīšanas vai ievietošanas dienas. Ja tas tiks nosūtīts pa parasto pastu, tas būs spēkā 3 dienas pēc Wrates School Photography ievietošanas.

12. Trešās personas

12.0 Trešo personu tiesības

Nekas šajos pirkuma noteikumos nevienai trešajai pusei nepiešķir nekādu labumu vai tiesības izpildīt jebkuru šī Līguma nosacījumu. Lai izvairītos no šaubām, 1999. gada Likums par līgumiem (trešo pušu tiesības) uz šiem pirkuma noteikumiem neattiecas.

13. Vispārīgi

13.0 Viss līgums

Šie pirkuma noteikumi veido visu līgumu starp jums un Wrates School Photography un aizstāj jebkādu citu mutisku vai rakstisku paziņojumu, līgumu vai paziņojumu par šī pakalpojuma izmantošanu.

13.1 Noteikumu maiņa

Wrates School Photography patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma papildināt vai mainīt šo pirkuma noteikumu noteikumus pēc saviem ieskatiem. Visas izmaiņas pirkuma noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas vietnē PictureMail / Wrates. Wrates School Photography paziņos par izmaiņām pirkuma noteikumos (30) dienas pēc grozīto pirkuma noteikumu ievietošanas pakalpojumā.

Jūsu turpmākā Pakalpojuma izmantošana un jebkura pasūtījuma iesniegšana saskaņā ar iepriekš minēto 2.1. Punktu pēc tam, kad Wrates School Photography ir publicējusi šādas izmaiņas, Wrates School Photography uzskatīs par grozīto pirkuma noteikumu pieņemšanu. Ja jūs nepiekrītat ievērot grozītos pirkuma noteikumus, jums vajadzētu iziet no pakalpojuma, nevis piekļūt pakalpojumam vai iesniegt pasūtījumus par izdrukām Wrates skolas fotogrāfijai.

13.2. Likumā noteiktās tiesības

Nekas šajos pirkuma noteikumos neietekmē jūsu kā patērētāja likumīgās tiesības.

13.3. Tiesas nolēmums

Ja kādu no šiem Pirkšanas noteikumiem kompetentās jurisdikcijas tiesa uzskata par neizpildāmu, pārējo šo Pirkuma noteikumu spēkā esamība netiks ietekmēta.

13.4 Bez kontroles

Ja Wrates skolas fotogrāfija nespēj izpildīt nekādus pienākumus saskaņā ar šiem pirkuma noteikumiem jautājuma dēļ, kuru tā nevar pamatoti kontrolēt, tostarp, bet ne tikai; ugunsgrēks, plūdi, sprādziens, karš, pilsoņu nemieri, rūpnieciski strīdi, neatkarīgi no tā, vai tajā ir iesaistīti darbinieki, vai citas katastrofas vai valdības likumi un noteikumi, kas noteikti pēc fakta, vai notikumi, kurus Wrates skolas fotogrāfija nevar pamatoti kontrolēt, nav atbildības par Pakalpojuma neizpildi.

13.5 Uz savu risku

Jūs izmantojat internetu tikai uz savu risku un uz visiem spēkā esošajiem likumiem, un Wrates School Photography nav atbildīga par jebkādu informāciju, programmatūru, pakalpojumiem vai citiem materiāliem, kuriem piekļūstat vai esat ieguvis, izmantojot internetu.

13.6 Nav pārstāvības

Wrates skolas fotogrāfija neuzrāda, ka jebkādas izdrukas, kas iegādātas, izmantojot Wrates skolas fotografēšanas pakalpojumu, ir piemērotas jūsu lietošanai vai ir pieejamas citās vietās.

13.7 Anglijas likumi

Šos pirkuma noteikumus regulē Anglijas likumi, un tie ir pakļauti neekskluzīvai Anglijas tiesu jurisdikcijai

bottom of page